Bygdebok for Gaular - Gard og folk, Vikdalen sokn, Band IVKildeinformasjon