Skifte etter Lars Eriksen 19.03.1715 på MoeKildeinformasjon